Lista aktuelnih projekata 2017. godina

Lista aktuelnih projekata 2016. godina

Lista aktuelnih projekata 2015. godina

Lista aktuelnih projekata 2014. godina

"Razvoj i integracija ličnosti mladih"

Projakat ‘Razvoj i integracija ličnosti mladih’ realizuje se uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Novog Sada i kancelarije za mlade
Cilj projekta:
Neformalno obrazovanje kreirano i predstavljeno mladima na prijemčiv i atraktivan način
Mere – aktivnosti:
Kreirati i realizovati programe neformalnog obrazovanja, zasnovane na analizi potreba. Unapređenje svesti mladih u vezi odnosa prema sebi, drugima i svetu, kroz neformalni obrazovni proces.
Specifični ciljevi projekta tiču se edukativnih ishoda iskustveno edukativne grupe treninga, na koima će osobe generalno:
 • naučiti da razumeju strukturu i funkciju sopstvene ličnosti, i ličnosti drugih ljudi
 • Naučiti kako da šalju i primaju jasne i kongruentne poruke sebi i drugima
 • Imati uvid u obrasce koje su prihvatali u svojim ranijim fazama razvoja, a na kojima počivaju njihova životna opredeljenja
 • Ispitaće koliko su oni funkcionalni, koliko im koriiste
 • Doneti odluke u vezi promene, na način da ona bude izvodljiva,i dostižna
 • Naučićekako da razumeju svoj emocionalni život, i njegove mehanizme, kao i da ga obogate velikim rasponom osećanja i reagovanja prema sebi i drugima usmereni su ka poboljšanju :
 • ličnog stanja,
 • odnosa i komunikacija,
 • izoštravanje percepcije ,
 • definisanja ciljeva i reprogramiranja namera,
 • unapređenja veze između misli, emocije i tela.
Prva promotivna radionica održaće se 1.10.2014. (sreda) u prostorijama Psihopolis-a,u 18.30h
(Trg Marije Trandafil 5 u Novom Sadu)
Prisustvuju samo prijavljeni (zbog ograničenih mesta)!
Prijave na: hrio.org@gmail.com


VAŽNO!

Ako želite da se uključite u naznačene besplatne razvojne - edukativne grupe, ako imate između 17 i 30 godina,molimo Vas da se prijavite na hrio.org@gmail.com, kako bi Vam poslali upitnik, i kako bi Vas kontaktirali u vezi termina i početka održavanja radionica.

SRDAČAN POZDRAV!

HRIO

Maja Pavlov, psihoterapeut, NLP trener

Lista aktuelnih projekata 2013. godina

Zdravstveni Savez Vojvodine je akreditovao dva stručna sastanka koju realizuje HRIO:

1.’Od narušenih do konstruktivnih odnosa u timu zdravstvenih radnika’

2.’Odnos pacijent – zdravstveni radnik’

Predavanja se realizuju na poziv zdravstvenih ustanova.

Svaka tema donosi 2 boda zdravstvenim radnicima.

Predavač: Maja Pavlov, psiholog, psihoterapeut, NLP trener
Projekat je namenjen: lekarima, stomatolozima, farmaceutima, biohemičarima,medicinskim tehničarima, zdravstvenim tehničarima

Za najavu sastanka, neophodno kontaktirati Savez Zdravstvenih Radnika Vojvodine: http://szrv.org/stru-ni-sastanci-akreditovani-u-tre-em-kvartalu

"Uhvati sebe"

Projakat ‘Uhvati sebe’ realizuje se uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Novog Sada I kancelarije za mlade
Cilj projekta:
Neformalno obrazovanje kreirano i predstavljeno mladima na prijemčiv i atraktivan način
Mere – aktivnosti:
Kreirati i realizovati programe neformalnog obrazovanja, zasnovane na analizi potreba
Unapređenje svesti mladih u vezi odnosa prema sebi, drugima i svetu, kroz neformalni obrazovni proces.
Specifični ishodi NLP treninga, kao praktičnog modela usmereni su ka poboljšanju :
 • ličnog stanja,
 • odnosa i komunikacija,
 • izoštravanje percepcije ,
 • definisanja ciljeva i reprogramiranja namera,
 • unapređenja veze između misli, emocije i tela.
 • NLP programira i sinhronizuje nesvesne i svesne procese i pomaže da osobe osveste svoje funkcionalne i disfunkcionalne unutrašnje mape, a time i način da ih menjaju.
  Pored Sekretarijata za sport i omladinu, projekat će se realizovati i sa Američkom bibliotekom, poznatom kao 'Američki kutak', i izdavačkom kućom 'Psihopolis'.

Asistencija kroz edukaciju

Implementacija projekta
Podrška i asistencija organizacijama i ustanovama pri apliciranju projektne dokumentacije kod sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu, prema metodologiji SETUP-a.
 • Podrška pli apliciranju organizacijama s projektnim predlozima na raspisan konkurs Grada
 • Asistiranje organizacijama pri određivanju najadekvatnije jedinice mere, koja definiše njihovu uslugu
 • Unapređenje održivosti organizacija kroz podrška pri dizajniranju specifičnih skala participacije i plana održivosti organizacija
 • Pomoć organizacijama pri revidiranju broja usluga nakon odobrenih sredstava javnim konkursom

Razvoj usluga socijalne zaštite kroz monitoring i evaluaciju metodologijom SETUP

Implementacija, ekspertska podrška
Unapređenje kvaliteta rada celokupne mreže pružaoca socijlanih usluga u Novom Sadu metodologijom SETUP-a.
Specifični ciljevi:
 • Izrada kompletnog paketa dokumentacije i formulara za izveštavanje po metodologiji SETUP (finansijski, narativni i tehnički)
 • Razvoj sveobuhvatnog programa / sistema praćenja uspešnosti i izvršavanja usluga
 • Održavanje edukacija pružaocima za koršćenje novih formata za izveštavanje i praćenje
 • Konstantni monitoring, praćenje i evaluacija socijalnih usluga
 • Asistencija pri korišćenju i usavršavanju skala participacija korisnika
 • Pomoć pri izveštavanju koristeći procedure SETUP a