O organizaciji

Hrio je nevladina organizacija osnovana s ciljem da pomogne pojedincima, grupama ljudi i institucijama i usavrši inovativne koncepte nevladinog i vladinog sektora u polju mentalnog zdravlja, socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja i zdravstva. Organizacija je okrenuta posebnim marginalizovanim grupama društva, ali i službama u sistemima socijalne tranzicije, koji žele da unaprede, usavrše i poboljšaju svoj radni učinak, strategije i efekte rada. U sedištu interesovanja organizacije HRIO jeste socijalna inovacija: podsticanje, koordinacija, i organizovanje inovativnih socijalnih struktura. Organizacija se angažuje u oblasti monitoringa i evaluacije različitih socijalnih projekata. HRIO istražuje najefikasnije modele socijalnih struktura i njihovu sinergiju u oblasti više sistema, promoviše socijalno odgovorne kvalitetne i rentabilne usluge u lokalnoj zajednici.

Prethodne inicijative i implementirani projekti:

Razvoj socijalnih usluga

Istraživački rad i edukacije