Lista realizovanih projekata 2012. godina


Standardizacija, Edukacija i Tenderske procedure za Upravu i Provajdere u lokalnoj zajednici

Implementacija, ekspertska podrška
Razvoj i konceptualizacija novih modernih socijalnih usluga prema Evropskim procedurama naručivanja, fakturisanja i evaluacije usluga
 • Uspostavljanje metodologije za raspisivanje tendera u oblasti socijalne zaštite
 • Istraživanje i postavka okvira (jedinice mere fakturisanja, optimalne cene usluga) za četiri grupe usluga
 • Edukacije za pružaoce usluga pri procesu konkurisanja na tender

Exchange 3 - HRIO 2012

Integrisana palijativna zaštita u Novom Sadu

Implementacija projekta
Pokretanje integrisane službe Palijativnog zbrinjavanja u Novom Sadu kroz učešće pet službi koje su aktivno sarađivali na saobraćanju grupi od 20 pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.
 • Postavka međusektorske saradnje kroz umrežavanje službi
 • Pilotiranje i direktno pružanje usluga korisnicima u terminalnoj fazi bolesti
 • Operacionalizacija puta zbrinjavanja kroz standardizaciju usluga i protokola

Informator službi socijalne zaštite u Novom Sadu

Implementacija projekta
Izrada i štampa jedinstvenog informatora socijalnih službi u Novom Sadu, koja obuhvata sve aktivne činioce u radu s različitim ciljnim grupama

NLP i TA edukacije

Implementacija projekta
Pokretanje edukativnog centra i održavanje treninga:
 • Transakciona analiza u svakodnevnom životu
 • Neuro Lingvističko Programiranje za svakoga
 • Trening za mlade:’Uhvati sebe’

Lista realizovanih projekata 2011. godina

Projekat prekogranične saradnje Medical Home Care / Hospice HU-SRB 0901/213/134

Standardizacija Palijativnog zbrinjavanja u Novom Sadu
 • Izvođenje Pilot projekta

Program decentralizovane saradnje
Podrška politici za decu i mlade u Srbiji
Jačanje institucija za decentralizaciju socijalnih usluga, zaštitu prava deteta i usklađivanje zakona sa standardima EU AID 8814

Koordinacija pet projekata:
 • EHO - Podrška Svratištu za decu ulice
 • Tračak - Vreme nenasilja
 • SOS Ženski Centar - Prevencija nasilja i prihvatanje razlika
 • Caritas Dekanata Novi Sad - Montessori dečija kuća
 • Škola Milan Petrović i SOS Dečije Selo - Osnivanje socijalnog preduzeća

Centar za mentalno zdravlje

Implementacija projekta
 • Tri grupe korisnika: psihijatrijska rehabilitacija, osobe sa MS, osobe sa psihološkim problemima
 • Grupna i individualna psihoterapija
 • NLP radionice
 • Osposobljavanje i posredovanje u integraciju u socijalnu sredinu

Monitoring i evaluacija za praćenje gradskih projekata za socijalnu zaštitu

 • Monitoring i evaluacija gradskih projekata za socijalnu zaštitu
 • Evaluacija i revizija tenderskih procedura
 • Izrada novih formata za apliciranje, praćenje i budžetiranje
 • Sistem bodovanja projekata
 • Uvođenje novih indikatora rentabilnosti - mesečni trošak po korisniku / cena usluge
 • Edukacija pružalaca usluga

Radionice za osnaživanje osoba sa Multiplom sklerozom

Implementacija projekta
 • Grupna i individualna psihoterapija
 • TA trening
 • Trening emocionalne pismenosti
 • NLP radionice