Cilj kursa:

je praktična primena glavnih koncepata Transakcione Analize u životu običnog čoveka, što je i bio cilj Erika Berna, začetnika ove praktične terapijske metode i teorije ličnosti.

Šta dobijate treningom?

Na ovom interaktivnom kursu ulazite u intenzivan proces od tri meseca, nakon kojeg u psihološkom smislu otvarate vrata spontanosti I istinskom kapacitetu za bliskost.

Time ostvarujete i jedan od ideala TA škole, autonomiju ličnosti!

Kome je kurs namenjen?

Trening je namenjen svim ljudima koji žele, misle i veruju da je moguće da usavrše svoje opšte psihološke resurse i kapacitete za : unapređenje sopstvene svesti o sebi tj. svog identiteta, svog ponašanja, komunikacije u odnosima s drugima, partnerom i decom, usavršavajući time i vaspitne stilove.

Trening je namenjen učiteljima, nastavnicima i profesorima koji svakodnevno saobraćaju sa grupama dece ili studenata.

Menadžerima koji vode timove i svakodnevno upućuju zadatke.

Medicinskom osoblju koji svakodnevno susreću ljude s problemima.

Profesionalcima praktičarima koji žele da unaprede sopstvene resurse, i odnose s drugima.

Kako radimo?

Rad se odvija u grupama od 12 do 16 ljudi. Trening je interaktivan, sistematičan i logički osmišljen da Vas provede kroz interni iskustveni proces uz pomoć: prezentovanja glavnog koncepta,demonstracije, vežbi, iskustvenih uloga u maloj i većoj grupi, roll play.a, diskusije, i korisnih uvida.

Ko vodi trening?

Maja Pavlov

Maja Pavlov, je dip. Psiholog, TA psihoterapeut i NLP trener, s višegodišnjom savetodavnom praksom i vođenjem edukativnih i terapijskih, grupa ljudi u zemlji i inostranstvu. Autor je nekoliko akreditovanih treninga kod Republičkog Ministarstva,i oko 50 projekata u oblasti razvoja zajednica.

Detaljnije