Maja Pavlov

Maja Pavlov, je dip. Psiholog, TA psihoterapeut i NLP trener, s višegodišnjom savetodavnom praksom i vođenjem radioničarskih, edukativnih i terapijskih  grupa ljudi, u zemlji i inostranstvu.Duži niz godina radila je u civilnom sektoru, na inovativnim razvojnim projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, zapošljavanja , motivisanja kadrova, i mentalnog zdravlja.

To je je podrazumevalo podizanje novih socijalnih struktura,u lokalnim  zajednicama, akreditovanje programa kod Republičkih Ministarstava  i pisanje priručnika za rad. Putanju od projektne ideje do konkretne realizacije ispratila je na sledećim višegodišnjim  inicijativama: Dnevnog centra za stare, službi kućne i palijativne nege, Montessori vrtiću za Romsku decu i prvog Centra za Mentalno zdravlje u Novom Sadu, u saradnji s psihijatrijskom klinikom.

Maja je radila i na povezivanju vladinog i nevladinog sektora, i njihovom zajedničkom radu na projektima, kao i umrežavanju grupa studenata sa Univerziteta, i omogućavanja  njihovog učešća u praktičnom radu. Višegodišnju saradnju ostvarivala je sa: Gradskom upravom za socijalnu zaštitu, Centrom za socijalni rad, Filozofskim fakultetom(grupom za pedagogiju i psihologiju),pedagoškom Akademijom, Domom zdravlja i psihijatrijskom klinikom u Novom Sadu.

2007.god. na poziv Holandske organizacije Coraid boravi 6 meseci u Indiji, radeći na projektu razvoja zajednica posle cunamija.

 Sve vreme paralelno s projektima, radi individualnu psihoterapiju, koristeći TA  terapijski metod. Jedan je od osnivača HRIO organizacije, čija je vizija i širenje praktične psihoterapijske i psihološke prakse, i primena dostupnih terapijskih i NLP alata za efikasniji i srećniji život, kao i utemeljivanje efikasnih socijalnih struktura u lokalnim zajednicama.

Potekla je iz TA škole Zorana Milivojevića , član je TA – Asocijacije Transakcionih Analitičara Srbije, i ITAA međunarodne organizacije za transakcionu analizu http://itaaworld.org.

Završila je NLP edukacije na prvom NLP institutu u Beogradu kod Slavice Squire.

Svoje treninge prošla je i s poznatim imenima NLPa:

Charles Faulknerom (UK)  http://www.nlpco.com http://www.youtube.com/watch?v=paD_HqKaiuA ,

http://www.nlpco.com/training/nlp-training-team/tom-best/#axzz2UeVEAxW6

 Bernt Isertom (DE) http://www.metaforum.com, i

 Draganom Mladenović (HR)  http://miroras.hr/nlp-treneri.html.

U avgustu 2014 na međunarodnoj TA konferenciji u San Francisku položila ispit za TA psihoterpeuta i stekla zvanje CTA (Sertifikovani Transakcioni Analitičar)

Član međunarodnog udruženja za NLP

Živi i radi u Novom Sadu s mužem i sinom.

 

E-mail Maja Pavlov

Erős Ervin

Erős Ervin je finansijski konsultant sa više od 13 godina iskustva radeći na vodećim projektima vladinog i nevladinog sektora u Srbiji i inostranstvu.

Supervizor / konsultant za razvoj petogodišnjih strateških planova za veće Opštine u Srbiji

Finansijska elaboracija prihoda i rashoda svih većih Opština u Srbiji

Finansijska supervizija i budžetiranje strateških planova

Podrška implementaciji Nacionalne strategije za smanjenje siromaštva

Evaluacija izvodljivosti nacionalnih minimalnih standarda i indikatora uspešnosti

Finansijska elaboracija standarda Nacionalne strategije za smanjenje siromaštva

Trener / predavač Ministarstva socijalne politike i Oxford Policy Managementa za finansije

Konsultant za razvoj i implementaciju socijalnih projekata za Grad Novi Sad

Finansijski konsultant za proces standardizacije socijalnih usluga u Novom Sadu

Konsultant za tenderske procedure

Monitoring i evaluacija socijalnih projekata finansiranih iz budžeta Grada Novog Sada

Član tima koji je osnovao Caritas Novi Sad

Komepletni finansijski menadžment Caritasa Novi Sad sa 25 zaposlenih i 30 volontera. Finansijska odgovornost za 42 velikih projekta, kao što su: Mentalno zdravlje (Ministarstvo Italije i Srbije), Kućna nega i Dnevni centar za stare osobe (Cordaid, Caritas Internationalis, EU), Savetovalište, Montessori vrtić itd.

Više od 5 godina iskustva u finansijskom menadžmentu i procedurama EU finansiranih projekata

Poslodavci / reference:

Stalna Konferencija Gradova i Opština:http://www.skgo.org/

Delegacija Evropske Unije u Srbiji: http://www.europa.rs

Grad Novi Sad, Gradska Uprava za Socijalnu i dečiju zaštitu: http://www.novisad.rs

Oxford Policy Management: http://www.opml.co.uk

Ministarstvo Rada i Socijalne Politike Srbije: http://www.minrzs.gov.rs

Caritas Novi Sad: http://www.caritas.rs

PromoArt: http://www.promoartserbia.info

Ascent Swiss Business Management AG: http://www.ascent-ag.ch

E-mail Ervin Eros

Anđelija Simić

Anđelija Simić masterirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Stekla diplomu naprednog nivoa obuke iz Racionalno emotivno bihejvioralne terapije, Albert Ellis Institute, New York. Trenutno na edukaciji iz Psihologije ličnih konstrukata u okviru Udruženja konstruktivista Srbije. Iskustvo sa mladima sticala volontirajući u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici, zatim u oblasti individualnog psihološkog savetovanja, ali i kao psiholog i predavač psihologije u Karlovačkoj gimnaziji. Voditelj edukacije iz oblasti psihodijagnostike. Bavi se psihološkim savetovanjem, edukativnim psihološkim treninzima, kao i treninzima iz oblasti ličnog razvoja, a uže oblasti interesovanja su joj psihologija tugovanja i gubitka, kao i psihologija kreativnosti.

E-mail Anđelija Simić